Bokning grupper

Vi tar emot grupper från 1 maj till och med 15 oktober. En gruvvisning tar drygt en timma i normala fall. Nu i Coronatider kan vi inte gå in så många i gruvan eftersom vi ska hålla Corona avstånd. 

För att förhindra smittspridning vill vi att du tar med egen ficklampa och om möjligt egen hjälm, cykelhjälm går bra.

Beroende på hur stor gruppen är så kanske vi delar  den i två delar så vi kan hålla avstånd. Är det små familjegrupper så kan vi hålla avstånd mellan smågrupperna. är det enbart enskilda individer blir det färre samtidigt.

Gruvvisningen går till så att vi berättar utomhusdelen först för samtliga. Sedan ett gäng i taget in i själva gruvan. De som väntar kan titta i vårt Fladdermuseum och geologirum under tiden.

Priset för grupper är 100 kr per person som fyllt 12 år. Under tolv år kostar 60 kr. Det finns ett minsta pris för en grupp och det är 1200 kr och det gäller för samtliga grupper.

Skolgrupper, från förskola till och med gymnasiet, på skoltid kostar 60 kr per person, vuxen som barn. Minsta pris 1200 kr.