Fladdermössen

Nattens flygare

Det kan vara svårt att se dem i nattens mörker och våra öron kan inte uppfatta ljudet från dem. Men de finns där och har fullt upp med att jaga och gör det likt en effektiv insektsätarmaskin. Våra fantastiska fladdermöss är viktiga insektsbekämpare och en enda fladdermus kan äta flera tusen insekter under en natt!  

Taberg är känt för sina fladdermöss och i området runt gruvan finns det 11 olika arter. Under vintern är det 6 arter som bor i gruvan och dessa heter:

Vattenfladdermus, (Myotis daubentonii)

Brunlångörad fladdermus, (Plecotus auritus)

Taigafladdermus, (Myotis brandtii)

Mustaschfladdermus, (Myotis mystacinus)

Nordfladdermus, (Eptesicus nilssonii)

Fransfladdermus, (Myotis nattereri)

Tabergsgruvan är en av södra Sveriges större övervintringsplats för fladdermöss. Det måste vara något alldeles speciellt med gruvan eftersom det bor så många här vintertid. Vinterhotellet Taberg med kanske 800 fladdermöss som sover sin skönhetssömn.

Taiga/mustaschfladdermöss i vinterdvala på en bergvägg. Foto: Mattias Bokinge.

Fladdermössen väljer gärna en övervintringsplats där det är frostfritt med en jämn temperatur under hela vintern. De sänker sin kroppstemperatur, hjärtslag och andning går långsammare – allt för att spara så mycket energi som möjligt ända fram till våren. Det är viktigt att låta en sovande fladdermus vara i fred, både vintertid och sommartid. Om den blir störd och väckt under dvalan kan den svälta ihjäl, eftersom det går åt mycket energi att vakna abrupt.  

Sommargäster i området.

Gråskimlig fladdermus, (Vespertilio murinus)

Barbastell, (Barbastella barbastellus)

Trollpipistrell, (Pipistrellus nathusii)

Dvärgpipistrell, (Pipistrellus pygmaeus)

Håll utkik efter nattens flygare, lättast är att se dem vid skymningen en sommarkväll. Om du är i Taberg kan du stå vid Tabergsån och titta mot vattnet. Där kan det flyga Vattenfladdermöss som skickligt stryker längs med vattenytan.

Under senhösten och vintern är gruvan enbart öppen för våra fladdermöss. Människobesökare välkomnar vi till gruvan under våren och sommaren när fladdermössen flyttat ut. Och när gruvan är öppen för visningar så har du även möjlighet att besöka vårt Fladdermuseum där det bland annat finns fakta om fladdermöss och bilder.

Läs mera om fladdermöss!     Batlife Sweden