Tillgänglighet

Nedre delen av visningsgruvan är till gänglig för rullatorer och rullstolar. Man kan komma ca 180 meter in i berget. Däremot är backen upp till Gruvsalen inte tillgänglig.

Det finns en rullstolsanpassad kommunal WC med kommunal skötsel mittemot grillplatsen. Den är öppen under sommarsäsongen.

Gruvgården har trappor in men det är nästa projekt för oss att kunna ta in rullstolar i Gruvgården.